سوالات متداول

- چطور می تونم ثبت نام کنم؟

حضور در مرکز آموزش بازرگانی در تهران و یا نمایندگی های مرکز در شهرستانها، تحویل مبلغ ارزی و واریز مبلغ ریالی، دریافت رسید و تکمیل فرم ثبت نام حضور در همایش

- آیا سایر شرکتها هم می توانند اقدام به اعزام هیات تجاری به نمایشگاه نمایند؟

خیر، مجوز اعزام هیات تجاری به نمایشگاه گلفود دبی فقط و فقط به مرکز آموزش بازرگانی اعطا گردیده است.

- آیا مشوق های صادراتی به شرکتهایی که با سایر شرکتها (به غیر از مرکز آموزش بازرگانی) اقدام به اعزام به نمایشگاه می نمایند هم تغلق می گیرد؟

خیر، مشوق های صادراتی در صورت مصوب شدن فقط به شرکتهایی تعلق می گیرد که از طریق مرکز آموزش بازرگانی به این نمایشگاه اعزام گردند.

- مشوق صادراتی به چند نفر از هر شرکت تعلق می گیرد؟

مشوقهای صادراتی سازمان توسعه تجارت به یک نفر از هر شرکت تعلق می گیرد. تسهیلات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به تعداد شرکت کنندگان بستگی نداشته و به همه آنها تعلق می گیرد

- آیا یک شرکت همزمان میتونه از دو مشوق و سوبسید استفاده کنه؟ (مثلا هم مشوق سازمان توسعه صادرات و هم سوبسید سازمان صنایع کوچک)

بله، در صورتی که امکان برخورداری از هر دو مشوق را داشته باشند می توانند همزمان از هر دو مشوق استفاده کنند.

- نحوه استفاده از مشوق های سازمان توسعه صادرات به چه صورتی است؟

پس از اعزام به نمایشگاه، لیست شرکتهای مورد تایید به سازمان توسعه تجارت اعلام می گردد. در صورت تخصیص اعتبار توسط سازمان، مشوق ها از سریق سازمان به شرکتها عودت خواهد شد.

[آخرین اخبار]

- اعلام حمایت اتاق تعاون ایران از "اعزام هیات آموزشی تجاری به نمایشگاه گلفود دبی" بهمراه تسهیلات

- اعلام حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از "اعزام هیات آموزشی تجاری به نمایشگاه گلفود دبی" به همراه مشوق ها